news

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ VI КУРС

Март 20, 2020

Всички държавни изпити са отложени за срока на въведеното извънредно положение – до 13.04.2020 г.

Поради динамично променящата се епидемична обстановка окончателен график за провеждане на изпитите след тази дата не може да бъде предоставен. За допълнителна информация следете указанията, публикувани на страницата на ФДМ-София, раздел ”Новини”.