news

ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ

Март 20, 2020

Скъпи студенти,
Ние, всички преподаватели и служители на ФДМ – София, разбираме колко ви е трудно в този момент – да се грижите за опазването на вашето здраве, за вашите семейства и приятели, и едновременно с това да участвате пълноценно в предстоящите форми на дистанционно обучение. Повярвайте ни, това е единственият начин да спасим учебната година, поредна стъпка към вашето бъдещо дипломиране като лекари по Дентална медицина.
Пожелаваме ви да бъдете спокойни, силни, и нека всички заедно да успеем в нашите начинания и да победим болестта. Ще бъдем в непрекъснат контакт с вас – на уеб-страницата на ФДМ, в социалните мрежи и на нашите лични и служебни имейли.
Бъдете здрави!

Уважаеми колеги,
Всички материали във връзка с провеждането на дистанционно обучение за периода до 29.03.2020 г. вече са достъпни на официалния сайт на ФДМ-София. Информацията, свързана с лекционното преподаване и практическите упражнения за всяка дисциплина ще намерите в меню „Катедри“, подменю „Материали от катедрата”. За пълноценно участие в дистанционното обучение, моля, следвайте следните указания:

1. Лекционно преподаване - запознайте се със съдържанието на предоставените лекции или с посочените източници за теоретично обучение;

2. Упражнения

- Задачите, поставени в това подменю, са задължителни за всички студенти.
- Необходимо е указанията за изпълнението на различните по вид задачи да се следват точно.
- Отговорите на поставените задачи се изпращат на електронната поща на вашите асистенти за проверка и оценка. Списъкът с електронните пощи на преподавателите от всяка катедра е публикуван в подменю „Материали от катедрата“.
- Срок за изпълнение - всички подготвени материали по темите за седмицата се изпращат до 24 часа, като се спазва графикът на лекциите и упражненията.
- Изпращането на отговорите в пощенските кутии на асистентите е доказателство за участие в упражнението. Липсата на отговор се счита за отсъствие от занятието.