news

На вниманието на всички студенти от 2-ри до 6-ти курс

Септември 18, 2020

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

 

Записването за зимен семестър на учебната 2020-2021 г. ще бъде само от 19.10.2020 г. до 30.10.2020 г. вкл. и ще протече при следната организация:

 

1. Необходими документи за записване

- попълнена декларация за здравно осигуряване

- служебна бележка от библиотеката

- документ за платена семестриална такса

- студентска книжка

 

За тези, които ползват общежитие - 2 броя уверения. 

За тези, на които е необходимо уверение за НОИ - 2 броя уверения.

2. Оригиналите на документите, заедно със студентската книжка, се представят в Учебен отдел на ФДМ от един студент от групата.

 

3. Заверката на подадените документи се извършва съгласно график, който ще бъде обявен на страницата на ФДМ до 04.10.2020 г.