news

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ!

Юни 4, 2021

Студентите, които имат неположени изпити от предходната учебна година и желаят да се явят през настоящата лятна сесия, трябва да подадат молба на e-mail:

 

bgstudents.office@fdm.mu-sofia.bg  в срок до 11.06.2021 г.

 

Подадените молби след този срок няма да се разглеждат!

 

Молба може да изтеглите оттук http://www.fdm.mu-sofia.bg/bg/obuchenie/administrativno-obsluzhvane/

Извадки от ПРАВИЛНИК за подготовка и провеждане на учебната 2020/2021 г.

 

Студентите имат право на явяване на изпити на редовна сесия (януарска и юнска),

септемврийска поправителна сесия и на една допълнителна сесия.

 

Студентите имат право на явяване на изпити не повече от 6 пъти по всяка от специалните дисциплини

за периода на цялото следване.