news

На вниманието на студентите, ползващи студентски столове

Май 17, 2022

Необходимо е на всички желаещи студенти, ползващи студентски столове на територията на страната да се предостави персонален стикер.

 

Лице за контакт за предоставяне на посочените стикери е г-жа Даниела Иванова - Ректорат, Учебен отдел, ет. 12, стая 14, служебен телефон 02/9152-148.

 

Необходими документи:

1. Уверение;

2. Лична карта;

3. Студентска лична карта редовна с печат.