news

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ I-ВИ КУРС

Юни 23, 2022

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

 

ДНЕВНИЦИТЕ ЗА ЛЕТНИТЕ ПРАКТИКИ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ

 

ОТ 105 КАБИНЕТ НА ФДМ-СОФИЯ, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 9.00 ч. ДО 12.00 ч.

 

В СРОК ДО 08.07.2022 г.