news

На вниманието на студентите от 3, 5 и 6 курс !

Октомври 1, 2021

Уважаеми колеги,

 

За тези от Вас които не са получили оценка на поправителните изпити по Пропедевтика, Клиника и Държавен изпит по ДОЛЧХ ще бъде проведено устно изпитване върху учебния материал по приложените конспекти на 07.10 от 10,00 ч. и на 08.10 от 10 ч. на 10-ти етаж в голямата семинарна зала на Катедрата по „Дентална , орална и лицево – челюстна хирургия“.

С уважение,

Проф. д-р, д-р П. Станимиров, дм