news

На вниманието на първокурсниците

Септември 19, 2023

Официалното откриване на уч. 2023 – 2024 г.

ще се проведе на 25.09.2023 г. от 13.00 часа

в I-ва аудитория на Факултета по дентална медицина