news

МУ – София разширява международното сътрудничество в областта на Денталната медицина

Февруари 15, 2022

В стремежа си да развива мрежата от партньори, Факултетът по Дентална мeдицина инициира сключването на междуинституционални споразумения с няколко европейски университета.

 

В резултат на инициативата, в рамките на Програма „Еразъм+“ бяха подписани двустранни споразумения в областта на Денталната медицина с 9 нови висши учебни заведения:

- Университетът в Загреб, Хърватска

- Университетът „Св. Св. Кирил и Методий“ в Скопие, Северна Македония

- Албанският университет в Тирана

- Университетът по медицина, Тирана

- Университетът по медицина и фармация в Клуж Напока, Румъния

- Университетът в Нови Сад, Сърбия, Факултет по стоматология - Панчево

- Университетът в Анкара, Турция

- Университетът в Овиедо, Испания и

- Аристотелския университет в Солун.

 

Споразуменията предвиждат взаимен обмен на студенти, преподаватели и служители по Програма „Еразъм+“ с цел обучение, стажове и преподаване, чиято продължителност варира от 5 дни до 12 месеца в зависимост от естеството на мобилността.

Извън рамките на Програма „Еразъм+“, беше подписано двустранно споразумение за сътрудничество и академичен обмен с Университета Линкълн Мемориал, Тенеси, САЩ.