news

Мерки при COVID - 19

Септември 16, 2021

В случай на заболяване или контакт с болен от COVID - 19 е необходимо да попълните онлайн

"Съобщение за вероятно или сигурно заболяване от COVID - 19 или контакт с болен от COVID - 19".

Съобщението е на електронната страница на МУ - София в рубриката "Мерки при COVID - 19".