news

Лекция по програма "Еразъм+"

Май 21, 2024

 

 

На 29.05.2024 г. в Пета аудитория на Факултет по Дентална медицина, МУ - София от 13.30 ч. по Програма „Еразъм+” със съдействието на Катедра “Дентална орална и лицево-челюстна хирургия“ ще се проведе лекция „Preprosthetic surgical intervents, including GBR tеchniques and dental implants“; „The comparison of piezosurgery vs. rotary techniques for the surgical extraction of the third molars“.

 

Гост-лектор: д-р Ериселда Симони от катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия“,  Университет по медицина - Тирана, Албания