news

Конкурс за прием на документи на специализанти

Февруари 9, 2022

Уведомяваме Ви, че отдел „СДО и УБК“ при МУ-София организира конкурс за прием на документи на специализанти,

 

съгласно чл.22б от Наредба № 1/22.01.2015 г. по специалности за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“.

 

Документите се подават в отдела от 09.02.2022 г. до 25.02.2022 г. включително.

Местата и необходимите документи ще намерите на интернет страницата на Медицински университет-София:

 

 https://mu-sofia.bg