news

Инструкция

Май 16, 2020

относно реда за провеждане на семестриални изпити,  Държавни изпити и Държавни изпити за специалност -  присъствена форма, във Факултета по Дентална медицина, в условията на извънредна епидемиологична обстановка

 

 

І. Пропусквателен режим на входа на ФДМ.

1. Графикът на изпитите и смените за явяване по групи са предварително обявени на интернет страницата на ФДМ. В деня на изпита ще бъдат допускани само студенти от курса, който е по график.

2. Начало на влизане от 8.00 часа за І смяна и 13.00 часа за ІІ смяна.

3. Студентите да носят маска на лицето, ръкавици по желание, и да спазват задължителна дистанция от 2.0 метра един от друг.

4. Студентите влизат през централния вход на ФДМ един по един, след представяне на документ за самоличност, студентска книжка и попълнена на място декларация.

5. На всеки студент се измерва телесната температура и ръцете се обработват с дезинфектант.

6. Студентите се насочват към определената по график аудитория в поток само за „Влизане“.

 

ІІ. Настаняване в аудиторията

1. Студентите се настаняват в аудиторията на предварително маркирани места, спазвайки необходимата дистанция един от друг.

2. В І аудитория на ФДМ един от присъстващите студенти изтегля изпитните въпроси.

3. Всяка катедра определя формàта на изпита - писмени въпроси, тест, клинична задача и др., за който студентите са предварително уведомени. Подготвените материали за изпита се раздават на студентите в аудиторията. Задължително се пише с химикал със син цвят.

4. Времетраенето на семестриалните изпити е 90 минути, на Държавните изпити -120 мин.

5. Мобилните телефони и смарт часовници се оставят на определено от квесторите място при влизане в аудиторията. По време на изпита ще бъде извършена проверка за наличието на включени електронни устройства за комуникация.

6. Началото на изпита се определя от Ръководителя на изпита.

7. Писмените работи се оставят на местата на студентите и се събират от квесторите.

8. Студентите излизат от аудиторията един по един, следват маркиран маршрут и напускат сградата през определения изход.

Разпределение на студентите по смени, групи и аудитории

 

Изпити на български език

 

Първа смяна

Студентска група

Аудитория

Начало на влизане във

ФДМ

 

8.00 часа

1, 2 и 3

Първа

4, 5 и 6

Втора

7

Трета

8

Четвърта

 

Втора смяна

Студентска група

Аудитория

Начало на влизане във ФДМ

 

13.00 часа

9, 10 и 11

Първа

12, 13 и 14

Втора

15

Трета

16

Четвърта

 

 

Изпити на английски език

 

Първа смяна

Студентска група

Аудитория

Начало на влизане във ФДМ

 

8.00 часа

17, 18

Първа

19, 20

Втора

21

Трета

22

Четвърта

 

Втора смяна

Студентска група

Аудитория

Начало на влизане във ФДМ

 

13.00 часа

23, 24

Първа

25, 26

Втора

27

Трета

28

Четвърта