news

Информация за специализанти

Април 23, 2020

Уважаеми колеги специализанти,

 

информираме Ви, че на 10.04.2020 г. Министерство на здравеопазването обяви пета процедура за подбор на специализанти за кандидатстване за финансиране по проект „Специализация в здравеопазването“, който се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

 

Подкрепят се лица с придобита професионална квалификация „лекар”, „лекар по дентална медицина“, „медицинска сестра“ или „акушерка“. Проектът дава възможност на лица, започнали обучението си за придобиване на специалност да продължат и завършат обучението си. Основните дейности са свързани със заплащане на таксите за теоретично и практическо обучение на специализантите и предоставяне на стипендии в размер на две минимални работни заплати на месец за лица без доходи от трудови възнаграждения или от упражняване на икономическа дейност.

Процедурата е отворена и всеки заинтересован може да кандидатства онлайн чрез регистрация в интернет страницата на проекта www.specializanti-mh.info.

 

Критериите за подбор, условията, начина за кандидатстване и необходимите документи, са публикувани на сайта на проекта, Секция „Документи“, Раздел „Документи за пета процедура за подбор на специализанти“.