news

График заверки - зимен семестър

Януари 6, 2023

Заверка от курсови ръководители

Зимен семестър 2022/2023

 

 

Курс           Курсов ръководител Място № Дата Час
I Доц.  М. Маринова 1024 каб. 10 ет. 11.01.2023 г. от 10:00 до 11:00 ч.
1024 каб. 10 ет. 13.01.2023 г. от 13:30 до 15:30 ч.
II Доц. Б. Бонев 229 каб. 2 ет. 12.01.2023 г. от 09:00 до 12:00 ч.
229 каб. 2 ет. 13.01.2023 г. от 09:00 до 12:00 ч.
III Д-р Р. Борисов 135 каб. 1 ет. 12.01.2023 г. от 08:00 до 9:30 ч. от 13:30 до 14:30 ч.
135 каб. 1 ет. 13.01.2023 г. от 09:45 до 13:00 ч.
IV Проф. М. Димова 805 каб. 8 ет. 09.01.2023 г. от 12:00 до 14:00 ч.
805 каб. 8 ет. 12.01.2023 г. от 11:00 до 13:00 ч.
V Доц. А. Млъчкова 404 каб. 4 ет. 13.01.2023 г.  от 08:30 до 13:30 ч.

Заверката на зимния семестър на учебната 2022-2023 г. ще се извърши присъствено в следната последователност:

 

- асистент на групата;

- лектор на курса по дисциплината;

- курсов ръководител

 

След заверка от курсовия ръководител студентските книжки се представят в Учебен отдел на ФДМ от отговорника на групата.