news

График заверки - летен семестър

Юни 5, 2023

Заверка от курсови ръководители

Летен семестър на уч. 2022-2023 г.

 

курс курсов ръководител място дата час
I Доц. М. Маринова 1024 каб. 10 етаж 08.06.2023 от 10.00 до 11.00 ч.
09.06.2023 от 16.00 до 17.30 ч.
II Доц. Б. Бонев 229 каб. 2 етаж 05.06.2023 от 8.30 до 13.00 ч.
06.06.2023 от 8.30 до 13.00 ч.
08.06.2023 от 8.30 до 13.00 ч.
09.06.2023 от 8.30 до 13.00 ч.
III Доц. М. Денчева 411 каб. 4 етаж 09.06.2023 от 12.30 до 13.30 ч.
IV Проф. М. Димова 805 каб. 8 етаж 09.06.2023  от 13.00 до 14.00 ч.
V Проф. А. Млъчкова 404 каб. 4 етаж 08.06.2023 от 13.00 до 15.00 ч.
09.06.2023  от 13.00 до 15.00 ч.

All Student’s books signed by the course leaders should be represented to the Students Office, room 218, FDM by one representative of a group.