news

График за записване на зимен семестър на учебната 2023/2024

Септември 12, 2023

Необходими документи за записване
 

1. Студентска книжка 
2. Документ за платена семестриална такса
3. Бележка от библиотеката
4. Дневник за лятна практика
5. Уверения, ако са необходими за някъде
6. Декларация за здравно осигуряване


 

2 курс

1,2,3,4 група  –  9:30-10:00

 28 Септември 2023 (Четвъртък)

5,6,7,8 група  –  10:00-10:30

 28 Септември 2023 (Четвъртък)

9,10,11,12 група  –  10:30-11:00

 29 Септември 2023 (Петък)

13,14,15,16 група  –  11:00-11:30

 29 Септември 2023 (Петък)

 

3 курс

1,2,3,4 група  –  9:30-10:00

 02 Октомври 2023 (Понеделник)

5,6,7,8 група  –  10:00-10:30

 02 Октомври 2023 (Понеделник)

9,10,11,12 група  –  10:30-11:00

 03 Октомври 2023 (Вторник)

13,14,15,16 група  –  11:00-11:30

 03 Октомври 2023 (Вторник)

 

4 курс

1,2,3,4 група  –  9:30-10:00

 04 Октомври 2023 (Сряда)

5,6,7,8 група  –  10:00-10:30

 04 Октомври 2023 (Сряда)

9,10,11,12 група  –  10:30-11:00

 05 Октомври 2023 (Четвъртък)

13,14,15,16 група  –  11:00-11:30

 05 Октомври 2023 (Четвъртък)

 

5 курс

1,2,3,4 група  –  9:30-10:00

 09 Октомври 2023 (Понеделник)

5,6,7,8 група  –  10:00-10:30

 09 Октомври 2023 (Понеделник)

9,10,11,12 група  –  10:30-11:00

 10 Октомври 2023 (Вторник)

13,14,15,16 група  –  11:00-11:30

 10 Октомври 2023 (Вторник)

Отговорниците по групи на всички студенти от II до V курс, които имат успешно положени всички изпити да представят в студентска канцелария документите за записване на зимен семестър на учебната 2023/24 г. (документ за платена такса, бележка от библиотеката, тетрадка за лятна практика, декларация за здравни осигуровки и студентска книжка) по посочения график.