news

График за записване на зимен семестър на учебната 2022/2023

Септември 13, 2022

Необходими документи за записване

1. Студентска книжка 
2. Документ за платена семестриална такса
3. Бележка от библиотеката
4. Дневник за лятна практика
5. Уверения, ако са необходими за някъде
6. Декларация за здравно осигуряване

 

Оригиналите на документите заедно със студентската книжка се представят в студентска канцелария от един представител от група.

 

 

2 курс
от 1 до 4 група 09:30-11:30 27 септември 2022 (вторник)
от 5 до 8 група 13:00-15:00 27 септември 2022 (вторник)
от 9 до 12 група 09:30-11:30 28 септември 2022 (сряда)
от 13 до 16 група 13:00-15:00 28 септември 2022 (сряда)

 

 

3 курс
от 1 до 4 група 09:30-11:30 29 септември 2022 (четвъртък)
от 5 до 8 група 09:30-11:30 29 септември 2022 (четвъртък)
от 9 до 12 група 09:30-11:30 30 септември 2022 (петък)
от 13 до 16 група 09:30-11:30 30 септември 2022 (петък)

 

 

4 курс
от 1 до 4 група 09:30-11:30 06 октомври 2022 (четвъртък)
от 5 до 8 група 13:00-15:00 06 октомври 2022 (четвъртък)
от 9 до 12 група 09:30-11:30 07 октомври 2022 (петък)
от 13 до 16 група 13:00-15:00 07 октомври 2022 (петък)

5 курс
от 1 до 4 група 09:30-11:30 10 октомври 2022 (понеделник)
от 5 до 8 група 13:00-15:00 10 октомври 2022 (понеделник)
от 9 до 12 група 09:30-11:30 11 октомври 2022 (вторник)
от 13 до 16 група 13:00-15:00 11 октомври 2022 (вторник)

 

 

6 курс
от 06 октомври до 26 октомври 2022