news

ФДМ организира продължаващо обучение за медицински сестри, зъботехници и дентални асистенти

Януари 5, 2022

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

 

136. Дентална имплантология – курс за зъботехници. Продължителност - 3 работни дни /12 кр. точки/;  Брой курсисти - 10;  Начало - 25.01.2022г.;  База: ФДМ

 

137. Дентална имплантология – курс за медицински сестри. Продължителност - 1 работен ден /4 кр. точки/;  Брой курсисти - 10;  Начало - 03.02.2022г.;  База: ФДМ

 

138. Отпечатъчни материали и методи в снемаемото и неснемаемото протезиране - курс за медицински сестри и зъботехници. Продължителност - 1 работен ден /4 кр. точки/; Брой курсисти - 10; Начало - 10.02.2022г.;  База: ФДМ

 

139. CAD-CAM – технологии в протетичната дентална медицина - курс за зъботехници и медицински сестри. Продължителност - 1 работен ден /4 кр. точки/; Брой курсисти - 10; Начало - 29.06.2022г.;  База: ФДМ

 

140. 3D принтиране в протетичната дентална медицина - курс за зъботехници. Продължителност - 1 работен ден /4 кр. точки/; Брой курсисти - 10; Начало - 22.06.2022г.;  База: ФДМ

 

141. Шини на бруксизъм, видове технологии - курс за зъботехници. Продължителност - 1 работен ден /4 кр. точки/; Брой курсисти - 10; Начало - 09.02.2022г.;  База: ФДМ

 

142. Определяне на цвят в протетичната дентална медицина - курс за зъботехници. Продължителност - 1 работен ден /4 кр. точки/; Брой курсисти - 10; Начало - 23.06.2022г.; База: ФДМ

 

143. Основни познания по ортодонтия - курс за медицински сестри. Продължителност - 1 работен ден /8 кр. точки/;  Брой курсисти - 15; Начало - 10.02.2022г. 09.00 часа;  База: ФДМ

 

144. Дезинфекция и стерилизация в денталните кабинети в условия на пандемия - курс за медицински сестри. Продължителност - 1 работен ден /6 кр. точки/;  Брой курсисти - 12; Начало - 16.03.2022г. 09.00 часа; База: ФДМ

 

145. Пародонтология – анатомия на пародонта, диагностига на пародонталните заболявания, лечение и периимплантно здраве – курс за медицински сестри. Продължителност - 5 работни дни /40 кр. точки/; Брой курсисти - 10; Начало - 18.07.2022г. 08.00 часа;  База: ФДМ

 

146. Техника на прик и скрач тест при кожно алергични проби - курс за медицински сестри. Продължителност - 1 работен ден /8 кр. точки/;  Брой курсисти - 4; Начало - 20.01.2022г. 08.30 часа; База: ФДМ

 

147. Дентална ергономия и професионални рискове в денталната практика – курс за медицински сестри. Продължителност - 2 работни дни /16 кр. точки/;  Брой курсисти - 10; Начало - 27.01.2022г. 08.30 часа; База: ФДМ