news

Допълнителна сесия за семестриални изпити (1-5 курс)

Септември 16, 2022

от 27.09.2022 г. до 14.10.2022 г.

Обучение на български език

 

!!!ГРАФИК ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА СЕМЕСТРИАЛНИ ИЗПИТИ - линкове за записване

 

Регистрацията за изпити се извършва онлайн с предварително заплатена такса за изпит.
 

Линковете ще бъдат активни от 12.00 часа на 19.09.2022 г. до 09.00 часа на 26.09.2022 г. и след запълване на местата за изпити, ще бъдат деактивирани.
 

След попълване на формуляра копие от регистрацията се връща автоматично на съответния е-mail адрес.
 

Таксата за явяване на изпит е 60 лв. за български студенти и 90 лв. за чуждестранни студенти.
 

Основание за плащане – името на дисциплината (или дисциплините).
 

Банкова сметка за заплащане на такси за изпит

сметка: BG12BNBG 9661 3100 1304 01
BNBGBGSD
БНБ - ЦУ

 

Към всяка регистрация за изпит се прикачва документ за платена такса.
 

Записването за практически изпити се извършва в съответните катедри!
 

Допълнително записване за Медицинска биохимия следвайте линка - Записване за изпит по биохимия