news

Допълнителна сесия за държавни изпити

Юли 6, 2023

от 17 – 28 юли 2023 г.

 

Обучение на български език

 

!!! -  ГРАФИК ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ  - линкове за записване

 

Регистрацията за изпити се извършва онлайн.
 

Линковете ще бъдат активни след 15.30 часа на 07.07.2023 г. до 12.00 часа на 12.07.2023 г. и след запълване на местата за изпити, ще бъдат деактивирани.
 

След попълване на формуляра копие от регистрацията се връща автоматично на съответния е-mail адрес.
 

 

Такса за изпит:

- български студенти – 90 лв.

- чуждестранни студенти – 120 лв.

 

 

ТАКСИТЕ СЕ ВНАСЯТ ПО БАНКОВ ПЪТ НА СМЕТКА:

БНБ-ЦУ  BG12BNBG 9661 3100 1304 01

BIC КОД: BNBGBGSD

Основание за плащане – такса за изпит