news

Доц. д-р Елка Радева е новият председател на Българското научно дружество по Дентална медицина

Юни 24, 2022

На 24.06.2022 г. от 13.30 ч. в Първа аудитория на ФДМ, се проведе отчетно-изборно събрание на Българското научно дружество по Дентална медицина (БНДДМ).

 

На събранието беше приет  отчет за дейността и финансов отчет на БНДДМ за периода 2017 г.- 2022 г., последвано от избор на Председател и членове на Управителния съвет на дружеството.

 

Единодушно с явно гласуване, за председател на Българското научно дружество по Дентална медицина беше избрана доц. д-р Елка Радева.

 

В състава на новия Управителен съвет бяха избрани - доц. Антоанета Млъчкова, д-р Марияна Янкова и д-р Весела Стоичкова от ФДМ, МУ – София, и  доц. Марияна Димитрова, доц. Силвия Димитрова и доц. Илиян Христов от ФДМ, МУ – Пловдив.

 

Отново бе препотвърден изборът за главен редактор на печатния орган на дружеството - списание „Дентална медицина“- настоящия Декан на ФДМ-София - проф. д-р Божидар Йорданов, а за негов заместник - Деканът на ФДМ - Пловдив - доц. Веселина Кондева-Главинкова.

 

Общото събрание удостои със званието почетен член проф. д-р Андон Филчев за неговите заслуги за развитието на дружеството в продължение на два мандата и половина като негов председател (1999-2010 г.), и в последствие два мандата като Главен редактор на сп. „Дентална медицина” (2010- 2020 г.).