news

ДО ВСИЧКИ СТУДЕНТИ

Август 13, 2021

Уважаеми студенти,

 

Напомняме ви, че крайната дата за подаване на молби за поправителна сесия е 24.08.2021 г.

Подадените молби след този срок няма да се разглеждат!