news

ДО ВСИЧКИ СТУДЕНТИ

Октомври 5, 2020

До окончателното присъединяване на всички студенти към платформата Google Classroom,

лекциите ще бъдат качвани на сайта на ФДМ-София

 

в Раздел „Материали от катедрата, Дистанционно обучение“.