news

Център за съвременни технологии беше открит във Факултета по дентална медицина на МУ - София

Ноември 30, 2023

За пореден път се събираме по хубав повод в нашия факултет откриването на този Център за съвременни технологии в денталната медицина. Основна част от него е Центърът за предклинично дигитално направлявано практическо обучение на студентите по основни дисциплини във ФДМ, с ергономични работни места, видео демонстрационна система, лабораторни скенери, фантомни глави и компютърни програми за обучение. Центърът се състои от пет зали, които са оборудвани с по 12 работни места. Студентите, под дигитален контрол, ще усъвършенстват практическите си умения по различните специалности в денталната медицина, каза на откриването деканът на Факултета по дентална медицина на МУ-София проф. д-р Божидар Йорданов.
 

На етажа ще има голяма читалня с библиотека, както и предстоящо оборудване на свободните помещения с апарати за диагностика и лечение - лазери, 3D скенери, електромиографи и други. В центъра ще може да се обучават нашите специализанти и докторанти, както и да се провеждат следдипломни курсове за обучение по основни специалности в денталната медицина, каза деканът.
 

Проф. Йорданов съобщи, че около 90% от висшите училища по дентална медицина в Германия са оборудвани с такива центрове - от същия тип. Последните от тях са открити в Чехия, Полша и Унгария. Ние вярваме, че този център ще бъде стъпка напред и нагоре за по-високо качество на обучението на нашите студенти, за да расте и престижът на нашия университет - на европейско ниво, заяви проф Йорданов. Центърът не е просто място за обучение с нови технологии – това е нова технология на обучение. И ние ще можем да го провеждаме.
 

Огромна чест и удоволствие за мен е да бъда днес тук, защото това е голям празник, но не само за мен като ректор, за университета, за проф. Йорданов, а и за всички, заяви на откриването на новия център ректорът на МУ-София акад. Лъчезар Трайков. Едно наше звено е на най-високите технологични стъпала за обучение в момента. Целта ни беше с този център да създадем пространство в университета, в което да въведем дигиталното обучение на нашите студенти и модерните симулативни методи, и да дадем възможност на бъдещите лекари по дентална медицина да се докоснат до последно поколение апаратура, каза той.