news

02.11.2023г. - неучебен и неприсъствен ден

Октомври 30, 2023

ЗАПОВЕД №РК36-2634 / 30.10.2023 г.

 

 

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 и т. 4 от Закона за висшето образование, решение на АС на Медицински университет - София и доклад вх. № 7372 от 23.10.2023 г. на декана на Факултет по дентална медицина

 

ОПРЕДЕЛЯМ

 

За неучебен ден за всички студенти и преподаватели и неприсъствен за всички служители, официалния празник 2-ри /втори/ ноември 2023 година на Факултета по дентална медицина.

 

 

 

 

АКАД. Л. ТРАЙКОВ, ДМН

Ректор на МУ-София

Прикачени файлове