news

02.11.2022г. - неучебен и неприсъствен ден

Октомври 25, 2022

ЗАПОВЕД №РК36-2356 / 19.10.2022 г.

 

 

На основание чл. 10, ал. 2 и ал. 3 от ПУДМУС и доклад вх. № 7103 / 13.10.2022 г. на декана на Факултета по дентална медицина към Медицински университет - София

 

ОБЯВЯВАМ

 

2-ри /втори/ ноември 2022 г., патронния празник на ФДМ, за неучебен за всички студенти и неприсъствен за всички служители във Факултета по дентална медицина.

 

 

 

 

АКАД. Л. ТРАЙКОВ, ДМН

Ректор на МУ-София