48 Том

Problems of Dental Medicine - 2022 - issues 1

публикуван: 19.06.2023

том 48

Проблеми на денталната медицина - 2022 - брой 1

47 Том

Problems of Dental Medicine - 2021 - issues 2

публикуван: 07.03.2023

том 47

Проблеми на денталната медицина - 2021 - брой 2

47 Том

Problems of Dental Medicine - 2021 - issues 1

публикуван: 21.02.2022

том 47

Проблеми на денталната медицина - 2021 - брой 1

46 Том

Problems of Dental Medicine - 2020 - issues 2

публикуван: 18.02.2022

том 46

Проблеми на денталната медицина - 2020 - брой 2

46 Том

Problems of Dental Medicine - 2020 - issues 1

публикуван: 20.10.2021

том 46

Проблеми на денталната медицина - 2020 - брой 1

45 Том

Problems of Dental Medicine - 2019 - issues 2

публикуван: 10.06.2020

том 45

Проблеми на денталната медицина - 2019 - брой 2