Процедури по придобиване на научни степени

 

Д-р Даниела Стефанова Стоева


Тема на дисертационния труд: "Дигитален подход при протетично лечение с единични имплантатни възстановявания"
Научен ръководител: Проф. д-р Димитър Андонов Филчев, дм
Дата на защита: 26 февруари 2024 г. от 13:30 ч. в Пета аудитория на ФДМ  

Прочети повече