Катедра по Пародонтология

 

 

Образователна дейност - Обучението на студентите се провежда според необходимата учебна документация по образователно-квалификационни степени и форми на обучение.

Изследователска дейност - В професионалното направление се организира, поддържа и развива научноизследователската дейност на преподавателския състав.

Управление на образователния процес - Има изградена организация за управление на качеството на учебния процес и свързаната с него преподавателска дейност.