Информация за изпитите

 

Във връзка с провеждането на допълнителна сесия на уч. 2022-2023 г. катедра ОДЗ обявява следните дати:

05.10.2023 г. от 8.00 часа в 4та аудитория на ФДМ по дисциплините "Медицинска психология",

"Социална медицина и медицинска етика" и "Обществено дентално здраве"