Графици на лекции и упражнения за учебна 2022-2023 - зимен семестър

на български и англоезични студенти

 

Обучение на български език
 

Лекции и упражнения по Медицинска психология - ІI курс
Лекции и упражнения по Обществено дентално здраве - III курс
График за упражнения по Медицинска психология - ІІ курс
График за упражнения по Обществено дентално здраве - ІII курс


Обучение на английски език

Schedule of Medical Psychology lessons - II ac. year
Schedule of Dental Public Health lessons - III ac. year
Schedule of Lectures and exercises of Medical Psychology - II ac. year
Schedule of Lectures and exercises of Dental Public Health lessons - III ac. year