Графици на лекции и упражнения за учебна 2023-2024 - летен семестър

на български и англоезични студенти

 

Обучение на български език
 

Лекции и упражнения по Социална медицина и медицинска етика - ІІ курс
График за упражнения по Социална медицина и медицинска етика - ІІ курс

Лекции и упражнения по Обществено дентално здраве - ІII курс
График за упражнения по Обществено дентално здраве - ІII курсОбучение на английски език 
 

Schedule of Lectures and exercises of Social Medicine and Medical Ethics  - II ac. year
Schedule of Social Medicine and Medical Ethics - II ac. year

Schedule of Lectures and exercises of Dental Public Health - III ac. year
Schedule of Dental Public Health - III ac. year