Графици на лекции и упражнения за учебна 2023-2024 - зимен семестър

на български и англоезични студенти

 

Обучение на български език
 

График за упражнения по Медицинска психология - ІІ курс

График за упражнения по Обществено дентално здраве - ІII курсОбучение на английски език 
 

Schedule of Medical Psychology - II ac. year

Schedule of Dental Public Health - III ac. year