Доц. д-р Петър Георгиев Божинов, доктор

 

Трудов стаж:

 • 2011г. – главен асистент в Катедра ОДЗ, ФДМ, София;
 • 2002г. – асистент в Катедрата СМОСЗ, ФДМ, София;
 • 2000г. общопрактикуващ стоматолог в гр.София.

Образование:

 • 2014г. – научна степен "Доктор";
 • 2007г. – специалност "Обща стоматология“;
 • 2005г. – специалност "Социална медицина и организация на стоматологичното здраве";
 • 2000г. − висше стоматологично образование, СФ, София;
 • 1994г. − средно образование НПМГ "Акад. Чакалов", гр. София.

Научна степен: ,,Доктор“(2014)

Академични звания и длъжности:

 • 2011г. – главен асистент в Катедра ОДЗ, ФДМ, София;
 • 2002г. – асистент в Катедрата ОДЗ, ФДМ, София.

Научна дейност:

 • Съавтор в 1 учебник;
 • Автор на монографичен труд;
 • Автор и съавтор на 22 статии, от които 4 в чуждестранни списания;
 • Автор и съавтор на 12 презентации на научни форуми, от които 7 с международно участие.