Д-р Красимир Цветанов Цоков, доктор

 

Трудов стаж:

 • 2018-2019г. - Главен Асистент, Катедра Обществено дентално здраве, при ФДМ, Медицински Университет гр. София;
 • 2014-2018г. - Асистент, Катедра Обществено дентално здраве, при ФДМ, Медицински Университет гр. София;
 • 2011-2015г. - Докторант, Катедра Обществено дентално здраве, при ФДМ, Медицински Университет гр. София;
 • 2004-2019г. - Лекар по дентална медицина;
 • 2015-2019г. - АГППМП-Д „С и Д Денти“  ООД;
 • 2010-2015г. - ИППДП – Красимир Цветанов, ХХХ – то ДКЦ;
 • 2009-2013г. - „Дент-Естет – 65“ ЕООД;
 • 2006-2009г. - ЕТ - Л.Г. Искра Колева“;
 • 2005-2010г. - ЕТ „Светлана Найденова“ АИПСП;
 • 2004-2005г. - ЕТ „Джонева дентист“;

Образование:

 • 2012-2015г. - Специалност „Социална медицина и обществено дентално здраве“;
 • 2011-2014г. - Докторантура, научна и образователна степен Доктор;
 • 1997-2003г. - Висше образование, Лекар по дентална медицина;
 • 1991-1996г. - Средно образование, Природо-математическа гимназия.

Научна степен: „Доктор“ (2014г.)

Академични звания и длъжности:

 • 2018-2019г. - Главен Асистент, Катедра Обществено дентално здраве, при  ФДМ,  Медицински Университет гр. София;
 • 2014-2018г. - Асистент, Катедра Обществено дентално здраве, при  ФДМ,  Медицински Университет гр. София;
 • 2011-2015г. - Докторант, Катедра Обществено дентално здраве, при ФДМ, Медицински Университет гр. София.

Научна дейност:

 • Автор и съавтор на 16 статии, от които 3 в чуждестранни списания;
 • Автор и съавтор на 12 презентации на научни форуми, от които 3 с международно участие;
 • Към 01.07.2016 г. - 7 броя цитирания.