Проф. д-р Бойко Костов Бонев, доктор

Ръководител на катедра „Обществено дентално здраве”

 

Трудов стаж:

 • 2023 и понастоящем - Професор в катедра ОДЗ;
 • 2015 - 2023 - Доцент в катедра ОДЗ;
 • 01.01.2011-23.06.2015 - Главен асистент в катедра ОДЗ;
 • 01.03.2006-01.01.2011 - Старши асистент в катедра ОДЗ;
 • 17.07.2000-01.03.2006 - Асистент в катедра ОДЗ.

Образование:

 • 2016г. – Магистър по „Психология“ – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“;
 • 2005г. - Специалност по „Обща стоматология”;
 • 2004г. - Специалност по „Социална медицина и здравен мениджмънт”;
 • 1998г. - Магистър по „стоматология”, МУ – София;
 • 1992г. - Средно образование; І СОУ „Св. Седмочисленици” гр. Търговище.

Научна степен: „Доктор“ – 2013г.

Академични звания и длъжности:

 • 2015 и понастоящем - Доцент в катедра ОДЗ;
 • 01.01.2011-23.06.2015 - Главен асистент в катедра ОДЗ;
 • 01.03.2006-01.01.2011 - Старши асистент в катедра ОДЗ;
 • 17.07.2000-01.03.2006 - Асистент в катедра ОДЗ.

Научна дейност:

 • Автор на един учебник;
 • Автор и съавтор на 23 научни статии, от които 4 в чуждестранни списания;
 • Автор и съавтор на 20 доклади и презентации на научни форуми;
 • Цитирания – 8.