Катедра по Консервативно зъболечение

 

 

Обучението на студентите в Катедрата по консервативно зъболечение е от IV до X семестър. Извършва се на два етапа:
Първи етап – от  IV  до VI семестър - представлява фантомен курс по оперативно зъболечение и ендодонтия, в който студентите придобиват теоретични и практически знания за необходимите инструменти, принципите на класическата кавитетна препарация, техника за изработване на обтурации от различни обтуровъчни  материали, кавитетна препарация за достъп, вътреканални лечебни процедури-измерване на дължина на канала, почистване, оформяне и обтурация на кореновия канал, възстановяване на ендодонтски лекуван зъб.
Втори етап  - от  VII  до  X семестър - обучението на студентите включва клинична работа върху пациенти  за диагностика, лечение и профилактика  на некариозните и кариозни заболявания на твърдите зъбни структури, както и техните усложнения.

От 2000/2001 година се изучава свободно избираемата дисциплина Дентална физиотерапия за студенти от V и VI курсове в един учебен семестър. Тази дисциплина се въвежда като задължителна в програмата на пети курс зимен семестър от 2010 г. Завършва в края на семестъра с практически изпит, а теоретичният изпит се провежда през зимната изпитна сесия.
В катедрата по Консервативно зъболечение са провежда и следдипломно обучение  за придобиване на специалността Оперативно зъболечение и ендодонтия. Времетраенето на специализацията е 3 години и се работи по определена програма.
В Катедрата се провежда и едномесечно индивидуално обучение по определена и остойностена  програма. Курсовете са два на година с предварително зададени теми.
Третата форма на следдипломно обучение са тематични петдневни курсове за 5 до 8 кандидата, които са заявили участието си. Тези специализации са платени.