История на катедра Консервативно зъболечение

 

Консервативно зъболечение се преподава от 1942 г., когато се открива зъболекарски отдел към Медицинския факултет на Софийски университет. През 1946 година проф. Димитър Свраков създава катедрата по Терапевтична стоматология. В нея се преподава консервативно зъболечение и пародонтология.
През 1998 година катедрата се разделя на катедра по Консервативно зъболечение и катедра по Пародонтология и заболявания на оралната лигавица. От 2001 година в катедрата по Консервативно зъболечение се преподава дисциплината Дентална физиотерапия. За тази цел катедрата разполага с необходимата апаратура за извършване на физиотерапевтични процедури. 
От 1990 година до 2007 година ръководител на катедрата по Консервативно зъболечение е проф. Борис Инджов.
От 2007 катедрата се ръководи от проф. Славчо Димитров.
След него и до днес ръководител на катедрата по Консервативно зъболечение е проф. Радосвета Василева.

Катедрата по Консервативно зъболечение участва активно в преподаването на английски език. Студентите по дентална медицина започват да изучават Консервативно зъболечение от втори курс на своето следване.

БИВШИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА КАТЕДРА „КОНСЕРВАТИВНО ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ”

Проф. д-р Димитър Константинов Свраков, КМН
(1906 1975)   
Ръководител на Катедрата в периода 1946-1968 г.
1906 –  роден в Шумен.
Кариера:
1930  – завършва зъболекарство във Фрайбург, Германия
1952
– завършва медицина в София
1936 1944  специализации във Филаделфия, САЩ; Виена, Австрия; Есен, Германия
1944  –  асистент  в катедра „Консервативно зъболечение”, ФДМ, МУ- София
1946  доцент и ръководител на Катедрата по Консервативно зъболечение
1949 професор, ФДМ, МУ-София

Проф. д-р Тихомир Кръстев Бурков
Ръководител на Катедрата в периода 1969-1978 г.
1912  – роден в Скопие.
Кариера:
1946 – завършва Зъболекарски отдел на  Медицински  Факултет – София.
1936 – завършва  ветеринарна медицина в София
1946-1951 – асистент в катедра „Консервативно зъболечение”, ФДМ, МУ- София
1951-1972 – директор на НИСИ
1954 – доцент в ИСУЛ
1960 – професор в ИСУЛ
1938-1939  – специализация по бактериология в Берлин

Проф. д- р Ерма Николова Балчева
Ръководител на Катедрата в периода 1979-1989 г.
1924 – родена в Мездра
Кариера:
1947 – завършва Зъболекарски отдел на МФ, СУ – София
1947 – асистент в катедра „Консервативно зъболечение”, ФДМ, МУ- София
1955 –  ст.н.с. II степен в НИСИ
1955-1969 – завеждащ на  секцията по терапевтична стоматология към НИСИ
1972-1977 – зам. декан на ФДМ, МУ- София

Проф. д-р Борис Миндов Инджов, КМН, ДМН
Ръководител на Катедрата в периода 1990-2007 г.
1941– роден в Айтос
Кариера:
1966 – ФДМ, МУ-София
1970 – редовен аспирант в катедра „Консервативно зъболечение”, ФДМ, МУ- София
1972 – асистент в катедра „Консервативно зъболечение”, ФДМ, МУ- София
1986 – доцент
1994 – професор, ФДМ, МУ-София
1972 – научна степен „Кандидат на медицинските науки”
1993 – научна степен „Доктор на медицинските науки”
1990–2007 – ръководител на катедра „Консервативно зъболечение”, ФДМ, МУ-София
1990–1993  – Зам. декан по учебната дейност на ФДМ, МУ-София
1999–2003  – Декан на Факултета по дентална медицина, МУ-София
Дисертация,  научна степен „КМН”. Инджов, Б. М.: Промени в пародонта на болни от захарна болест. 1972, ФДМ, МУ-София
Дисертация, научна степен „ДМН”. Инджов, Б. М.: Стабилизиране на зъби с увреден пародонт. 1993, ФДМ, МУ-София.

Проф. д-р Славчо Крумов Димитров, КМН, ДМН 
Ръководител на Катедрата в периода 2008-2010 г.                  
1945 – роден в с. Друхомар, Кюстендилско.
Кариера:
1971 – завършва ФДМ, МУ-София
1971 – асистент в катедра „Консервативно зъболечение”, ФДМ, МУ- София
1993 – доцент
2010 – професор, ФДМ, МУ-София
1990 – научна степен  „Кандидат на медицинските науки”
2009 – научна степен „Доктор на науките”
Дисертация, научна степен „КМН”. Димитров, С. К.: Зъбна ерозия – клиника и лечение /лабораторни, експериментални и клинични изследвания. 1990, ФДМ, МУ-София. 
Дисертация, научна степен „ДМН”. Димитров, С. К: Физиотерапия в консервативното зъболечение. 2009, ФДМ, МУ-София.