Проф. д-р, д-р Павел Кирилов Станимиров, доктор

Ръководител на катедра „Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия”

 

Образование:

 • Магистър по Стоматология, Факултет по Дентална Медицина, Медицински Университет – София;
 • Магистър по Медицина, Медицински Факултет, Медицински Университет – София.

Следдипломно обучение:
Специализация
:

 • През 2000 г. – специалност Орална хирургия;
 • През 2004 г. – специалност Лицево-челюстна хирургия.

Професионално развитие:

 • 1996 г. – асистент в Катедрата Орална и лицево-челюстна хирургия;
 • 2004 г. – главен асистент;
 • 2013 г. – научна степен „Доктор”;
 • 2014 г. – доцент катедра Орална и Лицево-челюстна хирургия;
 • 2016 г. – доцент по Лицево-челюстна хирургия, Университетска многопрофилна болница „Александровска”, клиника по Лицево-челюстна хирургия.

Професионални интереси и оперативна активност:

 • Злокачествени тумори на устната кухина;
 • Хирургично лечение на доброкачествени и злокачествени тумори на главата и шията;
 • Рак на езика, устната кухина и устните;
 • Рак на кожата на лицето, главата и шията;
 • Доброкачествени и злокачествени тумори на слюнчените жлези;
 • Тумори на околоносните кухини, лицевите и челюстните кости;
 • Пластична и реконструктивна хирургия на лицето, главата и шията;
 • Травми на лицето, лицевите и челюстните кости;
 • Орална патология. Заболявания на лигавицата на устната кухина, орофациални синдроми, възпалителни заболявания на лицево-челюстната област, главата и шията.

Научна дейност:

 • Дисертация: Станимиров П. „Прогностични фактори при плоскоклетъчния карцином на устната кухина“, 2013 г, ФДМ, МУ-София;
 • Активна научна дейност в областта на онкологичните заболявания на главата и шията;
 • Автор на множество научни публикации и научни доклади;
 • Съавтор в учебник по Лицево-челюстна и орална хирургия под редакцията на Р. Угринов;
 • Член на национален експертен борд (2016) по онкология и съавтор в „Клинично ръководство, основано на доказателства. Поведение при малигнени епителни тумори на главата и шията”;
 • Член на национален експертен борд (2017) по онкология и съавтор в „Клинично ръководство, основано на доказателства. Предиктивни биомаркери в онкологията“;
 • Член на национален експертен борд (2018) по онкология и съавтор в „Клинично ръководство, основано на доказателства. Поведение при карцином на гърдата, версия 2.2018“

Членства в научни и професионални организации:

 • Председател на Национален експертен специализиран лекарски борд по Лицево-челюстна хирургия към БЛС;
 • Активен член на European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery;
 • Български лекарски съюз;
 • Български зъболекарски съюз.

Е-mail: stanimirov.p@gmail.com