Доц. д-р Ходор Ахмед Факих, доктор

 

Трудов стаж:

 • 2019 год. - Доцент към катедра ОЛЧХ;
 • 2005-2018 год. - Завеждащ СДО (специализанти) и амбулаторията на катедра по ОЛЧХ при ФДМ София;
 • 1999-2001 год. - Преподавател по ЛЧХ на студенти по дефектология;
 • 1997 год. - Гл. асистент към катедра ОЛЧХ при ФДМ София;
 • 1994 год. - Асистент към катедра ОЛЧХ;
 • 1987 год. - Аспирант към катедра ОЛЧХ.

Образование и обучение:

 • 2006 год. – Специалност лицево-челюстна хирургия, Стоматологичен факултет, София;
 • 1994 год. – Специалност Ортодонтия, Стоматологичен факултет, София;
 • 1990 год. – Специалност Хирургична стоматология, МА - Стоматологичен фaкутет, София;
 • 1986 год. – Висше образование МА - Стоматологичен факултет, София – Дентална медицина.

 

Научна степен: „Доктор“ (1992)

Академични звания и длъжности:

 • 2008 год. – Доцент;
 • 1997 год. – Гл. асистент;
 • 1994 год. – Асистент.

Административни длъжности:

 • Член на Факултетния съвет на ФДМ;
 • Член на редакционният съвет на сп. „Дентална медицина“.

Научна дейност и научни трудове:

 • Ръководител на два научни проекта на МУ-София;
 • Автор и съавтор на 33 публикации;
 • Съавтор на 4 учебника и 3 монографии.