4th STAFF WEEK, Шанлиурфа, Турция

 

В периода 7-11 ноември 2022 г. в Шанлиурфа, Турция се проведе среща на Еразъм координаторите /4th STAFF WEEK/, организирана от Университета Харран, в която взе участие Мария Кондрова „Експерт проекти и програми“ във ФДМ.

В рамките на програмата бяха представени както университетът домакин, така и участващите университети от България, Румъния, Италия, Словакия и Литва.

В програмата на събитието бяха включени посещения на различните факултети и академични звена на университета - домакин.

В резултат на мобилността, бе сключено двустранно споразумение по Програма „Еразъм+”, което администрира мобилностите на преподаватели, студенти и експерти.