news

International contest "Smile of the Year - 2024"

October 20, 2023

Покана към студентите по дентална медицина за участие в 

 

Международния дентален конкурс “Smile of the Year 2024”.
 

Прочетете повече

 

Подробна информация и изисквания за участие в категорията „Студентски клиничен случай“ може да бъде открита в уебсайта на конкурса: www.smileoftheyear.com