news

ВТОРА ДОПЪЛНИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СЕСИЯ

October 1, 2020

Обучение на български и на английски език

КОНСЕРВАТИВНО ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ           12 октомври                 8.00 ч.             семинарна зала 3 етаж

 

ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА              13 октомври                 8.00 ч.             615 зала

 

ПАРОДОНТОЛОГИЯ                                   14 октомври                 8.00 ч.             136 зала

 

ОРТОДОНТИЯ                                             15 октомври                 8.00 ч.             семинарна зала на катедрата

 

ОЛЧХ                                                            16 октомври                 8.00 ч.             семинарни зали на 12 етаж