Конкурс за участие на преподаватели по Дентална медицина в програма Еразъм+

за академичната 2021-2022 година

 

Факултетът по Дентална медицина, Медицински Университет – София, обявява конкурс за избор на преподаватели за участие в Програма Еразъм+ с цел преподаване през академичната 2021/2022 година.

Документите се подават на имейл: m.kondrova@fdm.mu-sofia.bg  

Период на кандидатстване: от 01 март до 22 март 2021 г.

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Автобиография на английски език.
  2. Тема и резюме на лекция.

За контакти и повече информация: тел. 02 9542928, както и на уебстраниците на Факултет по Дентална Медицина http://fdm.mu-sofia.bg/bg/erazm-i-proekti/mobilnost-na-prepodavateli-s-tsel-prepodavane/ и Медицински Университет-София https://www.mu-sofia.bg/programa-erazum/, където може да намерите и списък на приемащите университети - партньори на ФДМ.