Проф. д-р Емилия Гошова Карова, доктор

Зам. Декан по учебната дейност, ФДМ, МУ – СОФИЯ

 

Трудов стаж:

 • Професор в Катедра „Консервативно зъболечение“, ФДМ, София – от 2023 г.;
 • Зам. Декан по УД, ФДМ, София - от 2020 г.;
 • Доцент в Катедра „Консервативно зъболечение“, ФДМ, София – от 2017 г.;
 • Главен асистент – 2003-2017 г.;    
 • Старши асистент – 1996-2003 г.;
 • Младши асистент – 1990-1996 г.;
 • Ординатор - Поливалентно отделение на Първостепенна окръжна стоматологична поликлиника - гр. Видин – 1987-1990 г.;

Образование:

 • образователна и научна степен „доктор” – 2012 г.;
 • специалност „Оперативно зъболечение и ендодонтия“ – 1994 г.;
 • специалност „ Обща дентална медицина“ – 2005 г.;
 • висше образование - Стоматологичен факултет, МУ - София – 1982-1987 г.;
 • средно образование - ПГ с преподаване на английски език, Видин – 1977-1982 г.;

Научна степен: „Доктор“ – 2012 г.
Дисертационен труд: ”Параметри на слюнката и дентално здраве при астматици, лекувани с инхалаторни кортикостероиди и дългодействащи симпатикомиметици”

Академични звания и длъжности:

 • Професор в Катедра „Консервативно зъболечение“, ФДМ, София – от 2023 г.;
 • Зам. Декан по УД, ФДМ, София - от 2020 г.;
 • Доцент в Катедра „Консервативно зъболечение“, ФДМ – София – от 2017 г.

Научна дейност:

 • Автор на: 2 монографии – „Основи на съвременната ендодонтия", „Слюнката – фактор за поддържане на оралната хомеостаза“;
 • Автор на 1 учебно помагало – „Nickel-titanium rotary systems“;
 • Съавтор в първо и второ издание на книгата „Клинично поведение при лечение на зъбния кариес и неговите усложнения“;
 • Автор и съавтор на 54 научни статии;
 • Автор и съавтор в 33 научни форума;
 • Ръководител на 2 научни проекта;
 • Участник в 3 научни проекта.