Доц. д-р Тодор Цонков Узунов, доктор

Зам. Декан по международна интеграция и чуждоезиково обучение, ФДМ, МУ - СОФИЯ 

 

 

Трудов стаж:

 • от 2020 - зам. Декан по Международна интеграция и чуждоезиково обучение, ФДМ, МУ - София;
 • 2015 - доцент в катедра Протетична дентална медицина, ФДМ, МУ - София;
 • 2008 - 2015 - асистент/ст.асистент/гл. асистент, катедра ПДМ, ФДМ, МУ - София.

Образование и обучение:

 • 2009 - специалност Ортопедична стоматология;
 • 2002 - висше образование, ФДМ, МУ-София.

Научна степен: ”Доктор” (2008)

 

Академични звания и длъжности:

 • от 2020 - зам. Декан по Международна интеграция и чуждоезиково обучение, ФДМ, МУ - София;
 • 2015 – Доцент;
 • 2008 - 2015 – асистент/ст.асистент/гл. асистент;
 • 2003 - 2008 – редовен докторант.

Други административни и обществени позиции:

 • От 2017 г. - Зам. председател на БЗС, Председател на комисията по комуникация на БЗС;
 • 2019 г. – Президент на асоциация SDM;
 • 2016 г. – член на Факултетния съвет на ФДМ, МУ-София.

Научна дейност и научни трудове:

 • Организационен секретар на Българското научно дружество по дентална медицина;
 • Съосновател на Българско дружество по Пародонтология;
 • Автор и съавтор в над 70 научни публикации и трудове;
 • Съавтор в 3 учебници и учебни помагала.

Отличия:

 • Почетна диплома за най-добър докторантски проект от 2003-2005 от Ректора на МУ-София.