СДО - Учебни програми

 

Учебна програма за специалност "Обща дентална медицина"

Катедра Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия
В катедрата се обучават специализанти по три учебни програми:
„Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия“
„Лицево-челюстна хирургия“
„Орална хирургия“

Катедра Протетична дентална медицина
В катедрата се обучават специализанти по две учебни програми:
„Протетична дентална медицина“
„Дентална имплантология“

Катедра Консервативно зъболечение
В катедрата се обучават специализанти по учебната програма „Оперативно зъболечение и ендодонтия“

Катедра Детска дентална медицина
В катедрата се обучават специализанти по учебната програма „Детска дентална медицина“

Катедра Ортодонтия
В катедрата се обучават специализанти по учебната програма „Ортодонтия“

Катедра Пародонтология
В катедрата се обучават специализанти по учебната програма „Пародонтология и заболявания на оралната лигавица“

Катедра Образна и орална диагностика 
В катедрата се обучават специализанти по две учебни програми:
„Дентална образна диагностика“
„Дентална клинична алергология“

Катедра Обществено дентално здраве
В катедрата се обучават специализанти по учебната програма „Социална медицина и обществено дентално здраве“