Учебни програми по денталните дисциплини

 

Катедра Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия
В катедрата се обучават студенти по две дисциплини – „Пропедевтика на Денталната, оралната и лицево-челюстна хирургия“ и „Клиника на Денталната, оралната и лицево-челюстна хирургия“.

Катедра Протетична дентална медицина
В катедрата се обучават студенти по три дисциплини – „Дентално материалознание“, „Пропедевтика на протетичната дентална медицина“ и „Клиника на протетична дентална медицина“.

Катедра Консервативно зъболечение
В катедрата се обучават студенти по три дисциплини – „Предклиника на консервативното зъболечение“, „Клиника на консервативното зъболечение“ и „Физиотерапия (обща и специална)“.

Катедра Детска дентална медицина
В катедрата се обучават студенти по три дисциплини – „Пропедевтика на детската дентална медицина“, „Клиника на детската дентална медицина“ и „Дентална профилактика“.

Катедра Ортодонтия
В катедрата се обучават студенти по една дисциплина „Ортодонтия“.

 

Катедра Пародонтология
В катедрата се обучават студенти по една дисциплина „Пародонтология“.

Катедра Образна и орална диагностика  В катедрата се обучават студенти по три дисциплини – „Образна диагностика“, „Дентална клинична алергология“ и „Орална патология“.

Катедра Обществено дентално здраве
В катедрата се обучават студенти по три дисциплини – „Медицинска психология“, „Социална медицина и медицинска етика“ и „Обществено дентално здраве“.