Учебен план за специалност Дентална медицина - обучение на български език

 

срок на обучение – 6 години (12 семестъра)

Образователно – квалификационна степен “Магистър”