ПРАВИЛНИК ЗА ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА 
на специалността "ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" 
за придобиване на образователно-квалификационна степен "МАГИСТЪР"