Условия за кандидатстване

 

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2024/2025 

 

За обучение в Медицински университет – София могат да кандидатстват лица, които са:

  • Български граждани, завършили средно образование, даващо им право да продължат обучението си във висши учебни заведения, които имат оценки по биология и химия в дипломата за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация;
  • Чужденци, постоянно пребиваващи в страната;
  • Лица с двойно гражданство, едното от които е българско;
  • Граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство /по реда и при условията за прием на българските граждани/;
  • Не изтърпяват присъди към началото на учебната година;
  • Правоимащи по чл. 68, ал.3 от ЗВО;
  • Загубили студентски права над 5 години от датата на отстраняването им;
  • Лауреати на национални и международни олимпиади по биология и химия (с оценка Отличен 6.00).

Състезателни изпити 
 

Проверка и оценка на конкурсните работи
 

Образуване на бал и класиране

 

Подробна информация за прием на студенти, обучавани на български език може да бъде намерена на сайта на МУ-СОФИЯ 
https://mu-sofia.bg/novo_baloobrazovane_22_23/

 

ГРАФИЦИ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ ЗА УЧ. 2024/ 2025 г.